Διαδικασία παραγωγής

SJ
σελ (1)
σελ (2)

Σχέδιο σχεδίασης προϊόντος

μερική επεξεργασία

δοκιμή τελικού προϊόντος

σελ (5)
σελ (4)
σελ (3)

επιθεώρηση και καθαρισμός

εντοπισμός σφαλμάτων προϊόντος

συναρμολόγηση παραγωγής

σελ (6)
σελ (7)

αποθήκευση τελικών προϊόντων

συσκευασία και αποστολή